Εγγυηση

Sellos Calidad

TECNOCEMENTO®, με κίνητρο την επιθυμία της να δημιουργήσει ένα σταθερό δεσμό μεταξύ προϊόντος και τελικού καταναλωτή, καθιερώνει ένα σήμα που αποδεικνύει την πολύ μεγάλη δέσμευση προς τους τελικούς πελάτες μας, τεχνικούς εφαρμογής και διανομείς, το σήμα της εξυπηρέτησης και δέσμευσης.

Η εγγύτητά μας ως παραγωγών στο εθνικό επίπεδο επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όχι μόνο όσον αφορά την προσοχή προς τους πελάτες αλλά και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης μετά από την πώληση για όλα τα προϊόντα της TECNOCEMENTO®.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ολόκληρη η ομάδα μας, το τεχνικό τμήμα, το τμήμα πωλήσεων και το τμήμα καινοτομίας, εργάζονται για τη βελτιστοποίηση της συνεχούς παρακολούθησης των αναγκών κάθε είδους πελατών μας. Η επικοινωνία μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των πελατών συνεπάγεται επίγνωση και κάλυψη των αναγκών της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της εταιρείας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ TECNOCEMENTO®:

 • Ανταπόκριση σε αιτήματα εντός μέγιστης προθεσμίας 24 εργάσιμων ωρών από την παραλαβή του e-mail.
 • Αντιμετώπιση ζητημάτων εντός μέγιστης προθεσμίας 48 εργάσιμων ωρών από την παραλαβή του e-mail.
 • Τεχνική τηλεφωνική βοήθεια για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν και τις συνθήκες εφαρμογής του.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση διέπεται από τα κριτήρια άμεσης και μέγιστης ευελιξίας και προσοχής στις ανάγκες των πελατών. Η TECNOCEMENTO® διατηρεί συνεχή υπηρεσία ανταπόκρισης σε αιτήματα για τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα προϊόντα του ομίλου και τις εφαρμογές τους.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO®:

 • Μέγιστη προθεσμία παράδοσης στη χερσόνησο σε 6 εργάσιμες ημέρες από την προκαταβολή αποδοχής. Έκπτωση 20% επί της αξίας σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της δέσμευσης.
 • Άμεση αναπλήρωση παραγγελιών που μπορούν να παραδοθούν αμέσως εφόσον ζητηθεί από τους πελάτες μας.
 • Σε περίπτωση αποστολής λάθος χρώματος, ποσότητας ή προϊόντος, η TECNOCEMENTO® δεσμεύεται να προσφέρει έκπτωση 20% στην επόμενη παραγγελία.

TECNOCEMENTO® στη δέσμευσή της για την αριστεία και την υψηλότερη ποιότητα των εφαρμογών τους για να εξασφαλίσουν ένα τέλειο τελικό αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει τη σφραγίδα της τεχνικής ποιότητας.

ΗTECNOCEMENTO® είναι μια εταιρεία που εκπαιδεύει καθέναν από τους επισήμως εγκεκριμένους τεχνικούς εφαρμογής της άμεσα, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από άτομα που έχουν αποκτήσει τον τίτλο του επισήμως εγκεκριμένου τεχνικού εφαρμογής, αφότου παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης με τους τεχνικούς μας.

Με βάση τη δέσμευση της TECNOCEMENTO® σχετικά με την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών και την κορυφαία ποιότητα των εφαρμογών της για τη διασφάλιση άριστου τελικού αποτελέσματος έχει καθιερωθεί το σήμα τεχνικής ποιότητας.

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Η παραγωγή του προϊόντος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις επιτρέπει στους ανθρώπους της τεχνικής υπηρεσίας μας να επιβλέπουν και να ελέγχουν την ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. Κατά την παραγωγή των διαφόρων προϊόντων δεσμευόμαστε ξεκάθαρα στη χρήση πρώτων υλών από τις καλύτερες εταιρείες του τομέα, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με σκυροδέματα, ρητίνες και χρωστικές ύλες. Αντίστοιχα, τα μονωτικά προϊόντα και τα προϊόντα φινιρίσματος παρέχονται από εταιρείες διεθνούς φήμης και αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με αυτές.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO®:

 • Εγγύηση αποκλειστικής χρήσης των πρώτων υλών της TECNOCEMENTO®.
 • Έλεγχος επί της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος TECNOCEMENTO®.
 • Ενσωμάτωση των φύλλων τεχνικών στοιχείων όλων των προϊόντων TECNOCEMENTO®. Περισσότεροι από 5 τόνοι προϊόντων βρίσκονται σε απόθεμα στις χημικές αποθήκες της κάτω από τους πιο αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας.

TECNOCEMENTO® διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και τελειώνει σε συνεργασία με εταιρείες από μεγάλα εθνικά και διεθνή αναγνώριση.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η τεχνική ποιότητα των προϊόντων TECNOCEMENTO® αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς, με την απόλυτη δέσμευση στην τεχνική ενίσχυση του προϊόντος. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούμε συνεχείς δοκιμές με διάφορους εξειδικευμένους φορείς που εγγυώνται πλήρη αξιοπιστία των δοκιμών αυτών.

TECNOCEMENTO® παρέχει κατόπιν αίτησης τα τεχνικά στοιχεία με τα οποία έχουν διαμορφωθεί οι δοκιμές καθώς και τα αποτελέσματά τους.

Η TECNOCEMENTO® εγγυάται ότι οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί από το LABORATORIO DE ENSAYOS DEL COAATA (Επίσημος Σύλλογος Επιβλεπόντων Έργων και Τεχνικών Αρχιτεκτόνων του Αλικάντε). Εν ολίγοις, τα δείγματα παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO®:

 • Οι δοκιμές απορρόφησης αποδίδουν αποτελέσματα 0,55%. Με άλλα λόγια, παρόμοια με την ψευδοπορσελάνη (ημιπορσελάνη).
 • Δοκιμές φθοράς/διάβρωσης. Αποδίδουν αποτελέσματα 21,6, παρόμοια με το terrazzo.
 • Όσον αφορά την αντοχή στην κρούση, ο COAATA συνοψίζει ότι το προϊόν δεν σπάει και αποδέχεται παραμόρφωση χωρίς θραύση.
 • Διάρκεια 24 μηνών σε απόθεμα (προϊόν σε κλειστή αποθήκη σε θερμοκρασία από 5°C έως 25°C).

Η TECNOCEMENTO® επιδιώκοντας να δημιουργήσει απόλυτη εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας, καθιερώνει ένα από τα πιο σημαντικά σήματα με τους τελικούς πελάτες μας, το σήμα εγγύησης και δέσμευσης.

TECNOCEMENTO® αφορά ένα προϊόν το οποίο, όταν εφαρμόζεται από τους τεχνικούς εφαρμογής της TECNOCEMENTO®, παρέχει πλήρη εγγύηση της μέγιστης απόδοσης και λειτουργίας του, εφόσον συντρέχουν βέλτιστες συνθήκες εγκατάστασης.

Η ποιότητα του τελικού προϊόντος, καθώς και η εμπιστοσύνη στους τεχνικούς εφαρμογής μας, καθιστά δυνατή αυτή τη δέσμευση, που συνεπάγεται ότι η TECNOCEMENTO® εγγυάται τις εφαρμογές μας μόνον όπως προβλέπεται στο τεχνικό εγχειρίδιο εφαρμογής μας.

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλοι οι τεχνικοί εφαρμογής μας γνωρίζουν αυτή τη δέσμευση σχετικά με την εφαρμογή των προϊόντων TECNOCEMENTO®. Το προϊόν μας έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί επαρκώς ώστε να προσφέρει τις ακόλουθες διασφαλίσεις:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ TECNOCEMENTO®:

– Εγγύηση που καλύπτει 2 χρόνια από την εγκατάσταση των προϊόντων μας.

– Άμεση αντικατάσταση των προϊόντων μας σε κάθε εγκατάσταση, εάν παρουσιαστεί ελάττωμα λόγω της εφαρμογής.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η υπηρεσία μετά την πώληση διέπεται από τα κριτήρια της άμεσης και μέγιστης ευελιξίας και προσοχής στις ανάγκες των πελατών. Η TECNOCEMENTO® παρέχει συνεχή εξυπηρέτηση για την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών που πιστεύουν στα προϊόντα μας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO® ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΤΟΙΧΟΥΣ):

 • TECNOCEMENTO® προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής του χρώματος κάθετων επιφανειών με έκπτωση 40% επί της αξίας του προϊόντος και της εφαρμογής. (Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τις μετακινήσεις και τη διαμονή των τεχνικών εφαρμογής.)
 • TECNOCEMENTO® προσφέρει τη δυνατότητα συντήρησης προϊόντος για 3 χρόνια μετά από την εφαρμογή. Αυτή η δέσμευση συνίσταται στην επιφανειακή επεξεργασία κάθετων επιφανειών με προϊόντα φινιρίσματος επιφανειών για την τέλεια συντήρησή τους.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO® ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΔΑΠΕΔΑ):

 • Η TECNOCEMENTO® προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής του χρώματος οριζόντιων επιφανειών, δηλαδή δαπέδων, με έκπτωση 20% επί της αξίας του προϊόντος και της εφαρμογής. (Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες σχετικά με ημερήσιες αποζημιώσεις, μετακινήσεις και διαμονή των τεχνικών εφαρμογής μας.)
 • TECNOCEMENTO® προσφέρει τη δυνατότητα συντήρησης προϊόντος για 3 χρόνια μετά από την εφαρμογή. Αυτή η δέσμευση συνίσταται στην επιφανειακή επεξεργασία οριζόντιων επιφανειών με προϊόντα φινιρίσματος επιφανειών για άριστη συντήρηση. Προτείνεται ιδιαίτερα για το προϊόν TECNOCEMENTO PLUS® για δάπεδα υψηλής αντοχής.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

TECNOCEMENTO® εγγυάται τις εφαρμογές της και καθιερώνει το σήμα ποιότητας καθώς και τη δέσμευσή της ως υποχρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προδιαγραφές:

 1. Η εφαρμογή των προϊόντων μας πραγματοποιείται από τους τεχνικούς εφαρμογής μας ή από επισήμως εγκεκριμένους τεχνικούς εφαρμογής.
 2. Η εφαρμογή πραγματοποιείται πλήρως με τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων τελικής προστασίας.
 3. Εάν τα προϊόντα μας έχουν αλλοιωθεί από οποιοδήποτε υγρό όπως ρητίνες, πολυουρεθάνες κ.λπ., που δεν χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας, παύει να ισχύει η εγγύηση της TECNOCEMENTO®.
 4. Οποιεσδήποτε πιθανές κακοτεχνίες που δεν σχετίζονται με την εφαρμογή μας, όπως προβλήματα λόγω ελαττωματικής βάσης, δομικών μετακινήσεων, υγρασίας λόγω τριχοειδούς ή διήθησης του δαπέδου ή κάθετων επιφανειών, δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση της, TECNOCEMENTO®.
  1. Οι βάσεις πρέπει να είναι σταθερές και απόλυτα ασφαλείς. Οποιοδήποτε ελάττωμα σε αυτές θα έχει επιπτώσεις στις εφαρμογές μας. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε καμία περίπτωση εγκατάστασης σε βάσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει εγγύηση μη ύπαρξης ρωγμών.
  2. H TECNOCEMENTO® εγγυάται εφαρμογές που πραγματοποιούνται σε terrazzo, ημιπορσελάνη, ψευδοπορσελάνη, μάρμαρο, σε περίπτωση δαπέδων. Όσον αφορά εφαρμογές σε οριζόντιες επιφάνειες, η TECNOCEMENTO® εγγυάται τις εφαρμογές που πραγματοποιούνται σε τσιμεντένιες επιφάνειες χωρίς ρωγμές, γυψοσανίδες ή επιφάνειες βάσης από terrazzo, ημιπορσελάνη, ψευδοπορσελάνη, μάρμαρο, κ.λπ. εφόσον είναι πλήρως ασφαλείς.
  3. Σε βάσεις που έχουν κατασκευαστεί από προσωπικό που δεν εργάζεται στην εταιρεία μας, όπως αυτοσταθεροποιούμενο κονίαμα ή τσιμεντένιες επιφάνειες που έχουν κατασκευαστεί επί τόπου, η TECNOCEMENTO® δεν εφαρμόζει το σήμα εγγύησης και δέσμευσής της.
 5. Πιθανές κακοτεχνίες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μας, από βαρέως τύπου κυκλοφορία, καψίματα, κοψίματα με αιχμηρά ή οδοντωτά αντικείμενα, κ.λπ., TECNOCEMENTO® δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση.
 6. Εάν οι κακοτεχνίες προκαλούνται από κακή χρήση του εγχειριδίου συντήρησης, TECNOCEMENTO® παύει να ισχύει η εγγύηση της.
 7. H TECNOCEMENTO® διασαφηνίζει ότι τυχόν ρωγμές ή σχισμές έως 3 cm δεν καλύπτονται από την εγγύηση και τη δέσμευσή της.
 8. H TECNOCEMENTO® προειδοποιεί ότι τυχόν επισκευές που πραγματοποιούνται λόγω ελαττωμάτων στο προϊόν μπορεί να επιφέρουν μικρές αλλαγές χρώματος.
 9. H TECNOCEMENTO® δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν δαπάνες που δεν προέρχονται άμεσα από την επισκευή.

Όπως αρμόζει στην δέσμευσή μας ως εταιρείας όπου οι αξίες για το κοινό καλό ισοδυναμούν με θεμελιώδες δικαίωμα, όπου ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ, η TECNOCEMENTO® έχει εφαρμόσει τη μεγάλη της κοινωνική δέσμευση, το σήμα αλληλεγγύης της.

H TECNOCEMENTO®, διατηρώντας σταθερή την πεποίθησή της ότι όλα ανήκουν σε όλους, σε μια κατάσταση όπου η δημιουργία προτείνεται συλλογικά, σε έναν κόσμο όπου η αξία του χώρου γίνεται ολοένα και πιο ασαφής, όπου η αξία των ορίων περιορίζεται σε μια αμιγώς υλική έννοια, όπου η δύναμη του λαού και η κοινωνική, πολιτισμική και ανθρώπινη συγχώνευση καταλύουν την αξία της δικαιοσύνης, η TECNOCEMENTO® δεσμεύεται σχετικά με την ανάπτυξη της εταιρείας μας υπό το πρίσμα του σκεπτικού ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ.

Για το σκοπό αυτό, η TECNOCEMENTO® σκοπεύει να καταβάλει μέρος του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μας από κάθε πελάτη στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι υπηρετούν τους ίδιους σκοπούς.

1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ολόκληρη η ομάδα των ανθρώπων μας είναι βαθιά πεπεισμένη σχετικά με την αξία αυτής της πρωτοβουλίας και επιδεικνύει μεγάλη δέσμευση στην επιδίωξή της.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO®:

 • Καταβολή του 1% του κύκλου εργασιών από όλες τις παραγγελίες που παραλαμβάνονται στην ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
 • Ενημέρωση κάθε πελάτη ξεχωριστά μέσω e-mail σχετικά με το ποσό της συνεισφοράς τους προς την ΜΚΟ.
 • Η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα ενημερώσει κάθε πελάτη ή εταιρεία που συνεργάζεται με την εταιρεία μας, ότι η TECNOCEMENTO® έχει καταθέσει ως συνεισφορά αλληλεγγύης το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αξίας του τιμολογίου του χωρίς ΦΠΑ.
 • H TECNOCEMENTO® αναλαμβάνει να δημοσιοποιήσει, στο τέλος κάθε έτους, τα συνολικά ποσά που έχουν παραχωρηθεί στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Σε καμία περίπτωση η συνεισφορά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα δεν θα εκπίπτει φορολογικά για τον πελάτη. Κατά συνέπεια η TECNOCEMENTO® θα παραχωρεί το 1% των εσόδων της από κάθε πελάτη.