« Επιστροφή στις ειδήσεις

TECNOCEMENTO ΣΕ ΧΑΜΑΜ (ΑΛΙΚΑΝΤΕ)

Το Χαμάμ καλύπτεται εξ ολοκλήρου με TECNOCEMENTO Φθινόπωρο 1. Εμφανίζει την ευελιξία και την αξιοπιστία του προϊόντος σε υγρές περιοχές ή / και εκτεθιμένες σε υψηλές θερμοκρασίες.