ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δε χρειάζεται μετατροπή ή αντικατάσταση του προ υπάρχοντος επιχρίσματος για την εφαρμογή του προϊόντος, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους επιφάνεια και σε ανακαινισμένες επιφάνειες με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση. Είναι κατάλληλο μόνο για επαγγελματίες, μέλη του δικτύου εφαρμοστών μας, οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί από τους τεχνικούς της TECNOCEMENTO® εξασφαλίζοντας την ορθή χρήση του προϊόντος μας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση του TECNOCEMENTO® είναι πολύ απλή και εφικτή για τους χρήστες. Ο καθαρισμός σε αυτό το σύστημα επιτυγχάνεται με πιο σαπουνοειδή προϊόντα (χλωρίνη, αμμωνία, αλκοόλη), διότι προστατεύεται από τα φινιρίσματα μας υψηλής ανθεκτικότητας, επιπλέον η εφαρμογή των φυσικών κεριών τονίζει τη φυσική εμφάνιση του φινιρίσματος.