ΕΓΓΥΗΣΗ

TECNOCEMENTO®, με κίνητρο την επιθυμία της να δημιουργήσει ένα σταθερό δεσμό μεταξύ προϊόντος και τελικού καταναλωτή, καθιερώνει ένα σήμα που αποδεικνύει την πολύ μεγάλη δέσμευση προς τους τελικούς πελάτες μας, τεχνικούς εφαρμογής και διανομείς, το σήμα της εξυπηρέτησης και δέσμευσης.

Η εγγύτητά μας ως παραγωγών στο εθνικό επίπεδο επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όχι μόνο όσον αφορά την προσοχή προς τους πελάτες αλλά και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης μετά από την πώληση για όλα τα προϊόντα της TECNOCEMENTO®.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ολόκληρη η ομάδα μας, το τεχνικό τμήμα, το τμήμα πωλήσεων και το τμήμα καινοτομίας, εργάζονται για τη βελτιστοποίηση της συνεχούς παρακολούθησης των αναγκών κάθε είδους πελατών μας. Η επικοινωνία μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των πελατών συνεπάγεται επίγνωση και κάλυψη των αναγκών της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της εταιρείας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO®:

 • Μέγιστη προθεσμία παράδοσης στη χερσόνησο σε 6 εργάσιμες ημέρες από την προκαταβολή αποδοχής. Έκπτωση 20% επί της αξίας σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της δέσμευσης.
 • Άμεση αναπλήρωση παραγγελιών που μπορούν να παραδοθούν αμέσως εφόσον ζητηθεί από τους πελάτες μας.
 • Σε περίπτωση αποστολής λάθος χρώματος, ποσότητας ή προϊόντος, η TECNOCEMENTO® δεσμεύεται να προσφέρει έκπτωση 20% στην επόμενη παραγγελία.

Η TECNOCEMENTO® με τη δέσμευσή της για καλή δουλειά και με τη μέγιστη ποιότητα των εφαρμογών της που εγγυάται ένα τέλειο τελικό αποτέλεσμα, δημιούργησε τη σφραγίδα τεχνικής ποιότητας.

Η TECNOCEMENTO® είναι μια εταιρεία που εκπαιδεύει άμεσα κάθε έναν από τους εγκεκριμένους εφαρμοστές, διασφαλίζοντας ότι η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εκείνους που έχουν αποκτήσει, μετά από ένα σεμινάριο κατάρτισης με τους τεχνικούς μας, τον τίτλο του εγκεκριμένου εφαρμοστή.

Προκειμένου ο πελάτης να έχει την εγγύηση επιτυχίας που απαιτεί η TECNOCEMENTO®, όλοι οι εφαρμοστές μας διαθέτουν αυτόν τον τίτλο, ο οποίος αποτελεί πιστοποίηση ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

1. Η ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΎΛΗΣ

Η παραγωγή του προϊόντος σε τοπικές βιομηχανίες μας επιτρέπει να επιβλέπουμε και να ελέγχουμε, από την τεχνική μας υπηρεσία, την ποιότητα της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. Για την εκπόνηση των διαφόρων προϊόντων, βασιζόμαστε απευθείας σε πρώτες ύλες από τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και την ανάπτυξη τσιμεντοειδών προϊόντων, ρητινών και χρωστικών ουσιών. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα προϊόντα σφράγισης και φινιρίσματος προμηθεύονται από εταιρείες διεθνούς κύρους με τις οποίες υπάρχει στενή συνεργασία στην ανάπτυξή τους.

ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO®:

 • Να εγγυάται την αποκλειστική χρήση πρώτων υλών από τον όμιλο TECNOCEMENTO®.
 • Έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής του προϊόντος TECNOCEMENTO®.
 • Έχοντας αποθηκευμένους περισσότερους από 5 τόνους προϊόντος στις αποθήκες χημικών της υπό τους αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας.

Η TECNOCEMENTO® διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και τελειωμάτων σε συνεργασία με εταιρείες ευρείας εθνικής και διεθνούς αναγνώρισης.

 

2. ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ

Για την TECNOCEMENTO® η τεχνική ποιότητα των προϊόντων βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγής και εξέλιξης με τη μέγιστη δέσμευση στην τεχνική ποιότητα των προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούμε συνεχείς δοκιμές με διάφορους εξειδικευμένους οργανισμούς που εγγυώνται τη μέγιστη αξιοπιστία για τις δοκιμές αυτές.

Η TECNOCEMENTO® θέτει στη διάθεση οποιουδήποτε το ζητήσει τα τεχνικά δεδομένα με τα οποία έχουν διατυπωθεί οι δοκιμές και οι τιμές που έχουν εξαχθεί από αυτές.

Η TECNOCEMENTO® εγγυάται ότι οι δοκιμές έχουν διεξαχθεί από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ COAATA (επίσημη ένωση επιθεωρητών ποσοτήτων και τεχνικών αρχιτεκτόνων του Αλικάντε). Τα δείγματα δίνουν, συνοπτικά, τα ακόλουθα στοιχεία:

ΔΈΣΜΕΥΣΗ TECNOCEMENTO®:

 • Αντοχή στην απορρόφηση. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν έδωσαν αποτελέσματα 0,55%. Με άλλα λόγια, συγκρίσιμα με τα πήλινα πλακίδια πορσελάνης.
 • Αντοχή στη φθορά/απόξεση. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν δεδομένα 21,6, τα οποία είναι παρόμοια με εκείνα ενός terrazzo.
 • Αντοχή στην κρούση, η COAATA συνοψίζει ότι δεν σπάει και δέχεται παραμόρφωση χωρίς θραύση.
 • Διάρκεια ζωής 24 μηνών (προϊόν σε κλειστή αποθήκη σε θερμοκρασία μεταξύ 5ºC και 25ºC).

Η TECNOCEMENTO®, αποφασισμένη να δημιουργήσει τη μέγιστη εμπιστοσύνη στο προϊόν μας, δημιουργεί μια από τις πιο σημαντικές σφραγίδες με τους τελικούς πελάτες μας, τη σφραγίδα εγγύησης και δέσμευσης.

Το TECNOCEMENTO® είναι ένα προϊόν που, όταν εφαρμόζεται από τους ίδιους τους εφαρμοστές της TECNOCEMENTO®, έχει την απόλυτη ασφάλεια της πλήρους απόδοσης και λειτουργίας του, εφόσον πληρούνται οι βέλτιστες συνθήκες για την εγκατάστασή του.

Η ποιότητα του τελικού προϊόντος, καθώς και η εμπιστοσύνη στους εφαρμοστές μας, καθιστούν δυνατή αυτή τη δέσμευση, η οποία μεταφράζεται σε αυτή τη σφραγίδα εγγύησης TECNOCEMENTO® που εγγυάται μόνο τις εφαρμογές μας, όπως αναφέρεται στο τεχνικό εγχειρίδιο εφαρμογής μας.

1. ΕΓΓΎΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Όλοι οι εφαρμοστές μας γνωρίζουν αυτή τη δέσμευση με την εφαρμογή των προϊόντων TECNOCEMENTO®. Το προϊόν μας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και δοκιμασμένο ώστε να προσφέρει τις ακόλουθες εγγυήσεις:

ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO®:

 • Εγγύηση κατά τη διάρκεια των 2 ετών που ακολουθούν την εγκατάσταση των προϊόντων μας.
 • Άμεση αντικατάσταση των προϊόντων μας σε κάθε εγκατάσταση, εάν υπάρχουν ελλείψεις που οφείλονται στην εφαρμογή.

2. ΕΓΓΎΗΣΗ ΑΦΟΣΊΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ

Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση διέπεται από τα κριτήρια της μέγιστης ευελιξίας και της άμεσης αντιμετώπισης των αναγκών του πελάτη. Η TECNOCEMENTO® προσφέρει μια συνεχή υπηρεσία πιστότητας πελατών για τους πελάτες που πιστεύουν στα προϊόντα μας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO® ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ (τοίχοι)

 • Η TECNOCEMENTO®προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής του χρώματος των κατακόρυφων τοίχων με έκπτωση 40% επί του κόστους του προϊόντος και της εφαρμογής (εξαιρουμένων των εξόδων που προέρχονται από επιδόματα, ταξίδια και διαμονή για τους εφαρμοστές μας).
 • Το TECNOCEMENTO® προσφέρει τη δυνατότητα συντήρησης του προϊόντος 2 χρόνια μετά την εφαρμογή. Η δέσμευση αυτή συνίσταται στην επιφανειακή επεξεργασία των κατακόρυφων επιφανειών με επιφανειακά φινιρίσματα για την τέλεια συντήρησή τους.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ TECNOCEMENTO® ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (δάπεδα):

 • Η TECNOCEMENTO® προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής του χρώματος της πλακόστρωσης με έκπτωση 20% επί του κόστους του προϊόντος και της εφαρμογής (εξαιρουμένων των εξόδων που προέρχονται από επιδόματα, ταξίδια και διαμονή των εφαρμοστών μας).
 • Η TECNOCEMENTO® προσφέρει τη δυνατότητα συντήρησης του προϊόντος 3 χρόνια μετά την εφαρμογή. Η δέσμευση αυτή συνίσταται στην επιφανειακή επεξεργασία των οριζόντιων επιφανειών με επιφανειακά φινιρίσματα για την τέλεια συντήρησή τους. Συνιστάται ιδιαίτερα για το προϊόν μαςTECNOCEMENTO PLUS® για δάπεδα υψηλής κυκλοφορίας.

3. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ, ΕΓΓΎΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Το TECNOCEMENTO® εγγυάται τις εφαρμογές του και καθιερώνει ως υποχρεωτική προϋπόθεση τη σφραγίδα εγγύησης και δέσμευσής του, εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προδιαγραφές:

 1. Ότι η εφαρμογή των προϊόντων μας πραγματοποιείται από τους εφαρμοστές μας ή από εγκεκριμένους εφαρμοστές.
 2. Ότι η εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά και στο σύνολό της με τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων των τελικών σταδίων προστασίας.
 3. Εάν τα προϊόντα μας έχουν αλλοιωθεί με οποιοδήποτε υγρό, όπως ρητίνες, πολυουρεθάνες κ.λπ. εκτός της εταιρείας μας, η TECNOCEMENTO® δεν θα εφαρμόσει την εγγύησή της.
 4. Η TECNOCEMENTO® δεν θα εφαρμόσει την εγγύησή της σε πιθανά ελαττώματα που δεν σχετίζονται με την εφαρμογή μας, όπως προβλήματα ανεπαρκούς φέρουσας βάσης, δομικές μετακινήσεις, τριχοειδής υγρασία ή διήθηση που προκύπτουν από το δάπεδο ή τους κάθετους τοίχους.
  1. Οι φέρουσες βάσεις πρέπει να είναι σταθερές και τέλεια αγκυρωμένες. Οποιοδήποτε ελάττωμα σε αυτές θα αντανακλάται στις εφαρμογές μας. Η εγγύηση δεν θα εφαρμοστεί ποτέ σε εκείνες τις εφαρμογές σε φέρουσες βάσεις, των οποίων οι τσιμεντοκονίες δεν εγγυώνται την απουσία ρωγμών.
  2. Η TECNOCEMENTO® εγγυάται τις εφαρμογές εκείνες που πραγματοποιούνται σε terrazzo, πέτρα, πορσελάνη, μάρμαρο, στην περίπτωση δαπέδων. Όσον αφορά τις εφαρμογές σε κατακόρυφες επιφάνειες, το TECNOCEMENTO® εγγυάται τις εφαρμογές σε τσιμεντοκονίες χωρίς ρωγμές, σε πλάκες γυψοσανίδων καθώς και στις φέρουσες επιφάνειες από terrazzo, stoneware, porcelain stoneware, μάρμαρο κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι είναι καλά αγκυρωμένες.
  3. Η TECNOCEMENTO® δεν θα εφαρμόσει τη σφραγίδα εγγύησης και δέσμευσής της σε φέροντα υποστρώματα για δάπεδα που έχουν κατασκευαστεί από προσωπικό εκτός της εταιρείας μας, όπως αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα ή κονιάματα με κονιάματα ή τσιμεντοκονιάματα που έχουν κατασκευαστεί επί τόπου.
 5. Η TECNOCEMENTO® δεν θα εφαρμόσει την εγγύησή της σε τυχόν ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μας, βαριά κυκλοφορία υλικών, εγκαύματα, κοψίματα με αιχμηρά στοιχεία κ.λπ.
 6. Εάν τα ελαττώματα οφείλονται σε απροσεξία για μη σωστή τήρηση του εγχειριδίου συντήρησης, η TECNOCEMENTO® δεν θα εφαρμόσει την εγγύησή της.
 7. Η TECNOCEMENTO® κατανοεί ότι οι ρωγμές ή τα μικρά σπασίματα μεγέθους όχι μεγαλύτερου των 3 εκατοστών δεν εμπίπτουν στη σφραγίδα της εγγύησης και της δέσμευσης.
 8. Η TECNOCEMENTO® στις δικές της εφαρμογές επιδιόρθωσης ελαττωμάτων προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξει μικρή αλλαγή στο χρώμα.
 9. Η TECNOCEMENTO® δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε άλλο κόστος εκτός από αυτό που προκύπτει από την επισκευή.

Ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή μας σε μια κοινωνία στην οποία αντιλαμβανόμαστε ότι οι αξίες των κοινών έχουν φτάσει στο επίπεδο ενός θεμελιώδους δικαιώματος, στην οποία ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ, η TECNOCEMENTO® εγκαινίασε τη μεγάλη κοινωνική της δέσμευση, τη σφραγίδα της δέσμευσης αλληλεγγύης.

Η TECNOCEMENTO® με την ακλόνητη πεποίθησή της ότι αυτό που μου ανήκει είναι αυτό που ανήκει σε όλους, αυτό που μου ανήκει είναι και δικό σου, σε μια κατάσταση όπου η δημιουργία προτείνεται με συλλογικό τρόπο, σε έναν κόσμο όπου η εδαφική αξία είναι θολή, όπου η αξία των συνόρων περιορίζεται σε μια καθαρά φυσική έννοια, όπου η δύναμη των ανθρώπων και η κοινωνική, πολιτιστική και ανθρώπινη ανάμειξη καταλύουν την αξία της ισότητας, η TECNOCEMENTO® δεσμεύεται να οικοδομήσει την κοινωνία μας από θέσεις κατασκευής του ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ.

Για το σκοπό αυτό, η TECNOCEMENTO® πρότεινε να διαθέσει μέρος του παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε πελάτη στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση.

1. ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ

Ολόκληρη η ομάδα μας είναι σταθερά πεπεισμένη και δεσμευμένη σε αυτή την πρωτοβουλία.

ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ TECNOCEMENTO®:

 • Να δωρίζει το 1% του κύκλου εργασιών όλων των παραγγελιών που λαμβάνει στη ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
 • Να κοινοποιήσουμε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε κάθε πελάτη, το ποσό της συνεισφοράς τους στη ΜΚΟ.
 • Η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα ενημερώνει κάθε πελάτη ή εταιρεία που συνάπτει σύμβαση με την εταιρεία μας, ότι η TECNOCEMENTO® έχει διαθέσει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% ως συνεισφορά αλληλεγγύης επί της αξίας του τιμολογίου σας χωρίς ΦΠΑ.
 • Η TECNOCEMENTO® δεσμεύεται να δημοσιοποιεί, στο τέλος κάθε έτους, τα συνολικά ποσά που διατίθενται στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Σε καμία περίπτωση οι πελάτες δεν θα μπορούν να αφαιρέσουν τη συνεισφορά που καθορίζεται για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Συνεπώς, η TECNOCEMENTO® μεταφέρει το 1% των εσόδων της σε κάθε πελάτη.